http://www.madejczyk.witryna.info/
WBR LOGO

WBR Wybierać Będziemy Razem

Dziś I Za Każdym Razem !!

Partia Monarchia Elekcyjna

nowo zawiązująca się .


Wybierać -ludzi ,którym zależy na dobrobycie naszego kraju.

Będziemy - skutecznie rozliczać ludzi ,którzy nieuczciwie sprawują władzę rządu, lub będą ją  sprawować.

Razem - zawsze będziemy dbać o wiarygodność  ,nieskazitelność, szczerość ,uczciwość 

naszej partii i naszych członków.


 

Dla ratowania i zjednoczenia Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyzwolenia przyszłych pokoleń od długu ,który przyjdzie im płacić za nasze zaniedbania .Jeżeli teraz się nie zmobilizujemy i nie opamiętamy to skutki będą tragiczne ,tu zwracam się do ludzi ,którzy zadłużyli Polskę, a mianowicie byłych członków PZPR, których było ponad 3mln oraz byłych solidarnościowców, około 10 mln.

Chcę wszystkim uświadomić że powinniśmy uderzyć się w pierś ,przeprosić obecne młode pokolenie ,że nie umieliśmy dokończyć  reformy ,która była niezbędna dla naszego Narodu .Dlatego ja zacząłem działać już 17 września 2013 roku, blokując rondo Radosława w Warszawie na 2godziny i 45 minut. Postanawiam brać w swoje ręce argumenty ,że tylko od nas samych zależy jak będziemy się gospodarować i ile złego wyrządzimy naszej Ojczyźnie  przez złe zarządzanie naszym majątkiem narodowym ,który jest wysprzedawany. Zadłużenie rośnie i w obecnym czasie wynosi ponad 300 mld dolarów. Tu nie można winić komuny ,gdyż przy połączeniu Solidarności z komuną było tylko 40 mld dolarów zadłużenia .Nasze państwo musi przejść  do pojednania  narodowego ,bo tylko działając wszyscy razem możemy osiągnąć cel naprawy Rzeczypospolitej i lepszą pozycję dla Polski. Musimy zrozumieć ,że tylko w jedności siła, która może przezwyciężyć zło otaczające  nas  z każdej strony.Chcę pokazać ,że katolik to nie naiwne dziecko, ale ma  trzeźwe spojrzenie na świat i  tylko od niego zależy kogo wybierze do parlamentu. Skoro jest demokracja i liczą się tylko wybory ,to trzeba w tych wyborach uczestniczyć ,wybierać i być wybieranym.

Szanowni państwo ,kościół zawsze odgrywał  ważną rolę w życiu społeczeństwa wspólnotowego ,musimy  trzymać się razem i nie dopuszczać do dalszej biedy. Można mówić  prawdę lub fałsz ,ja mówię ,że nie wystarczy powiedzieć ,że jest źle na wiecach czy w kościele ,ale trzeba przejść do działania .Jeśli się zmobilizujemy i wybierzemy odpowiednich ludzi do urzędów i parlamentów, to będą nas oni godnie reprezentować. Wtedy nie będzie biedy ,rozczarowań i zakłamania ,tylko szczerość i wzajemne zrozumienie, które wyzwoli nas z ucisku. Musimy sobie powiedzieć prawdę ,żeby Państwo Polskie ,było prawdziwym ,silnym państwem ,musi mieć mocne podwaliny ,dobre prawo ,przestrzegane na górze jak i na dole .To mogą uczynić ludzie ,którzy nie są  uwikłani w zło ,którym leży na sercu dobro ojczyzny .Gdy zło dostaje się do rządzenia ,nakręca się spirala przestępstw bankowych ,np Amber Gold, Grobelny, nie udane przetargi np.autostrady. Dlatego im szybciej się zjednoczymy i będziemy mądrze wybierać ,nie będzie takich sytuacji. Wszystko co mogę zrobić, to powiedzieć uczciwie  szczerą prawdę, że ludzie ludziom sami szykują los niezgody. Odchodzą od Boga i dlatego ciągle dają się oszukiwać ,przez naciągaczy bankowych i graczy politycznych lub słuchają i naiwnie przyklaskują  obietnicom  nie do spełnienia .Dlatego  ja chcę tym zniecierpliwionym i zawiedzionym udowodnić że tylko z wiarą chrześcijańską możemy coś osiągnąć ,dorównać krajom o wysokim standardzie. Jeśli Polska ma być jeszcze Polską ,a ludzie czują się jeszcze Polakami to teraz jest ostatnia szansa, żebyśmy zrozumieli co to jest wybaczenie i wybaczać ,ale losy Polski brać w swoje ręce .Trzeba się już teraz mobilizować, aby wygrać następne wybory. Trzeba ludziom uświadomić ,że tylko władza absolutna ,która ma większość w społeczeństwie sprawia, że  parlament ma silne lobby, a wtedy  działa dla dobra wszystkich Polaków .Opozycja też ma zaszczyt ,że pełni mandat poselski dla ludzi, a nie przeciwko nim i odwrotnie ,jeśli opozycja wygra następne wybory ,ustępujący rząd zgodnie pomaga przyszłym rządzącym, bo taka jest wola Narodu. Pamiętajmy ,jeśli jesteśmy w społeczeństwie ,to każdy powinien w nim uczestniczyć ,a nie udawać ,że  go to nie dotyczy. W obecnym czasie wszyscy jesteśmy  winni naszego zaniedbania .Nasza Partia Monarchia Elekcyjna chce ten błąd naprawić ,zrobić abolicję  w sprawach finansowych umarzając wszystkim Polakom odsetki od niesłusznie naliczanych odsetek dublowanych (w obcej walucie ), jak również koszty komornicze

 

Zapraszamy Wszystkich chętnych do współpracy oraz liderów.

Celem działania naszej partii jest :

 

 1. Ożywienie gospodarki narodowej i produkcji rolnej , przez właściwe stosowanie podatków i dopłat do produkcji rolnej: dostępne tańsze kredyty na działalność gospodarczą  i rolną bez wkładu własnego.

 2. Rozwinąć hutnictwo, górnictwo,przemysł stoczniowy,obronny a tym samym utworzyć nowe miejsca pracy dla dobrobytu naszych obywateli.

 3. Pozostałe gałęzie gospodarki narodowej oraz świadczenia socjalne i zasiłki pielęgnacyjne wyrównać do średniego poziomu unii europejskiej.

 4. Wprowadzić przejrzysty , jasny system gry rynkowej, sprawniej eliminować nierzetelnych inwestorów zagranicznych i polskich.

 5. Jednolity dla wszystkich obywateli 15% system płacenia podatków. Co wyzwoli nasz kraj z szarej strefy.

 6. Za przestępstwa , które są obciążone do 3 lat więzienia , nie karac pozbawieniem wolności , tylko skierować do prac na rzecz gospodarki narodowej i administracji, co będzie skutkowało ograniczeniem patologi (pełne rodziny).

 7. Uwolnić młode małżeństwa i cały naród z pułapki kredytowej w CHF, na nowo przeliczyć zaciągnięte kredyty w walucie obcej i odsetki umorzyć z datą zaciągnięcia kredytu.

 8. Należy uchwalić nowa konstytucję , w której będzie zawarty zapis o konfiskacie mienia każdego polityka i funkcjonariusza publicznego , jeśli nawet przepisze majątek na osoby trzecie , jeśli będzie mu udowodnione sprzeniewierzenie majątku publicznego.

 9. Zwiększyć bezpieczeństwo kierowców zawodowych, przez zwolnienie ich z obowiązku przebywania na rampie , gdy pojazd jest plombowany.

 10. Straż miejską rozwiązać , pracowników przekwalifikować na policję dzielnicową lub miejską , która miała by prawo do sprawowania kontroli nad osobami , które mają wyrok do 3 lat.

 11. Wprowadzić minimalną płacę 500 euro a maksymalną 5000 euro (co zmniejszy dzisiejszą dysproporcje).

 12. Rozwiązać senat, zlikwidować subwencje partii politycznych ( utrzymują się z własnych składek).

 13. Po wyborze do sejmu większości parlamentarnej, opozycji stawka najniższa i wszystkim posłom zawiesić biura poselskie, a pensja najniższa krajowa czyli 500 euro w obecnej chwili.

   14. Osobom niepełnosprawnym podwyższyć renty i zasiłki pielęgnacyjne oraz domom społecznym zwiększyć budżet na utrzymanie pensjonariuszy.

   15. Zwiększyć budżet szpitali i przychodni , aby pacjenci mogli dogodnie leczyć się w szpitalach i korzystać z pełni zabiegów rehabilitacyjnych. Odstąpić od wyprowadzania religii ze szkół.

 

My jako partia, jeśli dostaniemy się do parlamentu ,postaramy się rządzić uczciwie ,przejrzyście ,dla dobra ojczyzny ,żeby nasi wyborcy byli pewni swojego wyboru.Takie podejście ,można osiągnąć tylko z silną wiarą i czerpaniem natchnienia z mądrości narodu . Odstąpimy od pustych haseł i obietnic ,które zniechęcają do działania (OBIECANKI BEZ POKRYCIA ).Partia jest dla ludzi ,którzy do tej pory ,są rozczarowani  złym zarządzaniem naszym krajem ,a chcą działać dla dobra narodu. Muszą oni wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje czyny ,a nie uciekać od prawdy  i zrzucać  winę z siebie .


Serdecznie dziękujemy za poparcie naszego programu i wyrażenie chęci wstąpienia do partii.

 

Magda Kowalczyk               Wiceprezes osób niepełnosprawnych   Tel.515-774-315

Sylwia Kowalska                        Sekretarz                               Tel.511-098-631

Krzysztof Denkowski                   Wiceprezes                            Tel.536-467-251

Krystyna Kabała                        Wiceprezes/Rzecznik                Tel.731-055-665

Jerzy L.                                   Koordynator  1                        Tel.604-857-183

Jurek P.                                   Koordynator  2                        Tel.504-872-002

 

WBR Wybierać Będziemy Razem dziś i za każdym razem zastrzega sobie prawa do wyżej wymienionego programu politycznego .

BĘDZIE

DOBRZE

KIEDY

W RZĄDZIE

BĘDZIE

MONARCHIA

ELEKCYJNA

NIE

ANARCHIA

LECZ

MONARCHIA

 

Samozwańczy

Monarcha

Elekcyjny

HENRYK I  KULPA

Warszawa 01 XII 2014 

 


Samozwańczy Monarcha Elekcyjny Henryk Kulpa Warszawa 01 XII 2014
Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.